Nyheder

13 November 2023

Vedtægtsændringer

§5A Regnskabsåret følger regnskabsåret
 
§5B Kassereren er meddelt prokura til den daglige drift
 
§9B Generalforsamling afholdes i marts
 
§9E Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15 februar
 
§10D Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget
 
Beslutningen om ændringerne blev taget på Generalforsamlingen 13/9-2023

Velkommen til Uvelse Park

Uvelse Park blev indflytningsklar i slutningen af 2005, og stort set alle huse var blevet solgt forud. Grundejerforeningen Uvelse Park blev dannet hurtigt herefter, og i det næste par år så vi hække og haver vokse op. Skiftende bestyrelser for grundejerforeningen har gjort en stor indsats med hensyn til udseendet af de grønne områder, vedligeholdelse af veje og stier, saltning og snerydning om vinteren, afholdelse af sommerfester, gløg-party til jul o.s.v. Velkommen til vort fællesskab i Uvelse Park med ønsket om, at I vil falde godt til. Husk, at dette kræver en positiv indsats fra såvel gamle som nye beboere.
 
 

 

Fartbegrænsning UP

 
Birgitte Nørgaard | Uvelse Park 56, Slangerup - Danmark | Tlf.: +452424 1996