Nyheder

28 JUNI 2020

Ny bænk på gruset

Bestyrelsen har besluttet at indkøbe og opsætte en enkelt bord-bænk på det grusareal, hvor der tidligere var legeplads. Legepladsen, der næsten aldrig blev benyttet, blev nedtaget, da der var opstået en del råd i træet. Dersom bænken bliver en succes - altså at parkens beboere benytter den - vil det blive overvejet at opsætte en eller flere bord-bænke. Feed-back til bestyrelsen er meget velkommen
 
 
28 JUNI 2020

Parkering

Grundejerforeningens bestyrelse er blevet bekendt med, at der nu og da opstår uoverensstemmelser mellem beboerne angående parkering. Generelt er den slags et anliggende for politiet, idet vore veje er såkaldt offentlige private veje, hvor færdselslovens almindelige betingelser gælder – lige fra almindelig højre-vigepligt til parkering. Vi vil imidlertid fra bestyrelsens side opfordre til, at alle beboere og deres gæster prøver at løse parkerings-og færdselsproblemerne på mindelig vis.
 
 

Velkommen til Uvelse Park

Uvelse Park blev indflytningsklar i slutningen af 2005, og stort set alle huse var blevet solgt forud. Grundejerforeningen Uvelse Park blev dannet hurtigt herefter, og i det næste par år så vi hække og haver vokse op. Skiftende bestyrelser for grundejerforeningen har gjort en stor indsats med hensyn til udseendet af de grønne områder, vedligeholdelse af veje og stier, saltning og snerydning om vinteren, afholdelse af sommerfester, gløg-party til jul o.s.v. Velkommen til vort fællesskab i Uvelse Park med ønsket om, at I vil falde godt til. Husk, at dette kræver en positiv indsats fra såvel gamle som nye beboere.

Med venlig hilsen
Flemming Petersen UP11 (formand)
 
 

 

Fartbegrænsning UP

 
Birgitte Nørgaard | Uvelse Park 56, Slangerup - Danmark | Tlf.: +452424 1996