Grundejerforeningen / Bestyrelse

Bestyrelse

Birgitte Nørgaard
Formand
UP05
Hjemmeside & Facebook, kontakt til myndigheder
Birgitte Vind Ponsaig
Næstformand
UP24
Belysning i Uvelse Park
Steen Vindahl Nielsen
Kasserer
UP04
UP´s veje og fællesarealer
Edda Phipps
Bestyrelsesmedlem
UP12
Sekretær
Henrik Ekstrand
Bestyrelsesmedlem
UP11
Martin Rud
Suppleant
UP52
Svend Erling Nielsen
Suppleant
UP6
Birgitte Nørgaard | Uvelse Park 56, Slangerup - Danmark | Tlf.: +452424 1996