Grundejerforeningen / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter
Grunderforeningens vedtægter kan læser her: Vedtægter
 
Grundejerpligt
Hver grundejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser overfor grundejerforeningen.

Ejerskifte skal anmeldes skriftlig til kasseren i bestyrelsen, som indtil dette er sket, kan holde sig til den tidligere ejer.
 
Medlemsbidrag
Til imødegåelse af grundejerforeningens udgifter, der vedtages af generalforsamlingen, indbetaler medlemmerne et á conto beløb fordelt med 1/52.
 
Indbetalingspligt
 
Medlemmernes pligter
Det påhviler de enkelte medlemmer at renholde det til hver ejendom beliggende haveareal, således også det udenfor parcel hørende vejstykke, parkeringsareal, stianlæg og hvor græsslåning vanskelig kan udføres af det firma, som har kontrakt på græsslåning af fællesarealerne.
 
 
Birgitte Nørgaard | Uvelse Park 56, Slangerup - Danmark | Tlf.: +452424 1996