Velkomstside / Tidligere nyheder

Tidligere nyheder

11 JULI 2022
Ordinær Generalforsamling
Onsdag 21. september 2022 kl. 19 til kl. 22 i Uvelse Fritids Center (UFC)
Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 15. august 2022. Jf. vedtægternes § 9, E.
 
10 DECEMBER 2021
Ekstraordinær Generalforsamling + Gløgg arrangement
Mød op til den Ekstraordinære General lørdag den 10-12-2021 kl 11:00 i carporten hos UP 9 og UP 11.
Der skal tages beslutning om, vi skal optage lån til udskiftning af gadebelysning til LED.
Den Ekstraordinære Generalforsamling afholdes sammen med Gløgg arrangementet.
 
8 SEPTEMBER 2021
Nye ansigter i bestyrelsen
Erling Nielsen UP6 valgt ind som bestyrelsesmedlem
Henrik Ekstrand UP11 valgt ind som suppleant

8 SEPTEMBER 2021
Ny formand i Uvelse Park:
Birgitte Nørgaard UP5
 Sekretær funktionen er overtaget af:
Edda Phipps UP12

23 AUGUST 2021
Generalforsamling
Husk Generalforsamlingen den 8 september 2021 kl 19:00
 
28 FEBRUAR 2021
Ny bank
Grundejerforeningen har skiftet bank til Arbejdernes Landsbank
Reg. 5358 konto 0250252
 
28 FEBRUAR 2021
Mangler du lys i gadelygten?
Fejlmeld via dette link: https://energi.seas-nve.dk/kundeservice/noget-galt/fejlmeld-gadelys/
 
20 NOVEMBER 2020
Gløgg arrangement
Det er fra bestyrelsen besluttet ikke at arrangere gløgg arrangement i år pga. corona situationen.
 
4 NOVEMBER 2020
Kontingentstigning
Det blev ved flertal på Generalforsamlingen besluttet, at lade kontingentet stige med 250 kr halvårligt. Der kan læses mere herom under referatet fra Generalforsamlingen under afsnittet "Grunderejerforeningen".
 
4 NOVEMBER 2020
Generalforsamling
Generalforsamling blev afholdt den NOVEMBER 2020 på trods af corona. Der var forventeligt et meget beskedent fremmøde. Referat, årsrapport etc. findes under afsnittet her på siden "Grundejerforeningen".
 
30 AUGUST 2020
Generalforsamling
Husk generalforsamling den onsdag den 23 september 2020 kl 19:30 i Uvelse Fritidscenter.

Bestyrelsen sørger for håndsprit og at der tilpas med plads således retningslinjerne ift. corona overholdes.
 
28 JUNI 2020
Ny bænk på gruset
Bestyrelsen har besluttet at indkøbe og opsætte en enkelt bord-bænk på det grusareal, hvor der tidligere var legeplads. Legepladsen, der næsten aldrig blev benyttet, blev nedtaget, da der var opstået en del råd i træet. Dersom bænken bliver en succes - altså at parkens beboere benytter den - vil det blive overvejet at opsætte en eller flere bord-bænke. Feed-back til bestyrelsen er meget velkommen
 
28 JUNI 2020
Parkering
Grundejerforeningens bestyrelse er blevet bekendt med, at der nu og da opstår uoverensstemmelser mellem beboerne angående parkering. Generelt er den slags et anliggende for politiet, idet vore veje er såkaldt offentlige private veje, hvor færdselslovens almindelige betingelser gælder – lige fra almindelig højre-vigepligt til parkering. Vi vil imidlertid fra bestyrelsens side opfordre til, at alle beboere og deres gæster prøver at løse parkerings-og færdselsproblemerne på mindelig vis.
 
26 MAJ 2020
Trafikregulering
Bestyrrelsen har indsendt ansøgning til Hillerød kommune med anmodning om, at etablere hajtænder for bedre og sikkere trafikregulering i Uvelse Park
 
26 MAJ 2020
Hjemmeside
Hjemmesiden kan nu tilgås fra mobiltelefonen
 
26 MAJ 2020
Parkering
Bestyrrelsen anmoder alle grundejere og deres gæster om, at tage hensyn ved parkering i parken, så man ikke er til gene for trafikken eller beboere
 
2019
Brøndskovl
”Brøndskovl” til rensning af regnvandsbrønden ved tilsanding udlånes af Erik i UP41. Erik giver også gerne et råd med på vejen.
Birgitte Nørgaard | Uvelse Park 56, Slangerup - Danmark | Tlf.: +452424 1996