Kend dit hus / Hegn

Hegn

På den primære opholdshave og terrasse kan der vinkelret på huset opsættes fast hegn, med en vandret træbeklædning af lærketræ på en højde af 1,8 m over terræn og en længde på 3m målt fra facaden.

Hegn om ejendommen skal ifølge lokalplanen § 8.2 være levende hegn, der kan suppleres med trådhegn, hvis disse kan forventes på sigt at blive dækket af levende hegn.

Ligusterhækken er plantet ved overtagelse af husene, 30cm indenfor skel, og mellem husene i skel. Ligusterhækken har en pælerod og nogle meget fine rødder i jordoverfladen, disse rødder har stor betydning for hækkens trivsel. Gror der græs, ukrudt og anden beplantning op til hækken, bliver der ingen næring til hækkens rødder og den kan sættes helt i stå. Rens derfor jævnligt omkring hækken, tilfør en god kompostjord, pas på ikke at beskadige de mange små rødder der ligger i jordoverfladen. Hækken skal klippes mindst en gang om året, klip sidegrenene af tæt ind ved stammen for at hækken bliver tæt og forgrener sig rigtig, klip ikke toppen før hækken har nået den ønskede højde.
Birgitte Nørgaard | Uvelse Park 56, Slangerup - Danmark | Tlf.: +452424 1996