Kend dit hus / TV - Internet - Telefon

TV - Internet - Telefon

Grundejerforeningens antennekabelnet
TDC fik i sin tid til opgave,- af Bedre Bolig -,at etablere et antennekabelnet til samtlige rum i alle husene i Uvelse Park. Dette antennekabelnet overdrog Bedre Bolig til grundejerforeningen i 2006.

TDC tilsluttede vores antennekabelnet til en antennemast tæt ved Uvelse Park.
På antennemasten var opsat et antal antenner og paraboler til nedtagning af TV.
Det var derfor et begrænset antal kanaler, vi på denne måde kunne modtage.

YouSee har i mellemtiden overtager formidlingen af TV i vores antennekabelnet af TDC. YouSee fjernede nu antennemasten, og forbinder vores antennekabelnet til det overordnet kabelnet, og kan dermed tilbyde os, alle de kanaler vi ønsker.

På grund af den nye måde at formidle TV på, opsagde YouSee kontrakten med os til ophør 31.december 2009.
På Uvelse Parkens generalforsamling i 2009 blev det vedtaget, og i december 2009 blev der underskrevet en ny kontrakt med YouSee.
YouSee kan i dag tilbyde os TV i alle rum, internet og telefon.

TDCs kobberkabelnet.
I starten blev det kun brugt til fremføring af telefon og internet. I dag kan der også leveres TV i dette net, det er dog begrænset af, at der skal bruges en boks i hver rum.
TDC kan i dag tilbyde telefon, internet og TV der skal bestilles til hver enkelt rum.
 
Fibernet.
I 2009 gravede DONG et fibernet ned i Uvelse Park. I dag er det overtaget af TDC.
I september 2008 var 12 af 52 huse tilmeldt. Hvor mange der i dag er tilsluttet dette net er der ingen opgørelse over.
 
Fibernettet ligger i dag lige udenfor hver hus i fællesarealet eller i vejrrabatten.
At ikke alle dengang fik afsluttet fiberen inde i huset, skyldes sikkert den høje pris, der var på ca. kr. 8.000 med 6 måneder abonnement til DONG, derudover skulle der betales en udbyder til et antal kr. for at få tilslutte TV, internet og telefon.

TDC kan i dag tilbyde telefon, TV og internet med en høj hastighed i fibernettet, og der er ikke de samme forstyrrelser, som kan forekomme i et kobberkabelnet.

Egen antenne.
I følge Lokalplan nr. 66 § 7.3 må der IKKE opsættes udvendige antenner. Der kan dog opsættes parabolantenne, såfremt overkanten af denne ikke overstiger 1,2 m over terræn og afstand til skel er mindst 2,5 m.

Det er dog lovlig at opsætte en antenne under taget. Antenneledningen skal så tilsluttes en boks, hvis fjernsynet kun kan modtage analog signaler.
 
Birgitte Nørgaard | Uvelse Park 56, Slangerup - Danmark | Tlf.: +452424 1996