Kend dit hus / Vand

Vand

FORBRUGSVAND
Uvelse Park modtager vandforsyning fra det private vandværk Uvelse-Lystrup Vandværk.
Vandværket blev stiftet den 7.maj 1955 og forsynede i 2008 478 forbrugere.
Vandværket har to boringer, hvorfra der årligt indvindes ca. 65.000 m3 vand.

Drikkevandet fra vandværket er temmelig hårdt vand, det vil sige ca. 14 dH.
 
 
VANDAFLEDNING
 
Kloakbrønd
På hver parcel er der nedgravet to brønde, herover ses den ene brønd, det er en gennemløbsbrønd for kloakvand.
Kloakvandet ledes fra toilet, håndvask, bad, bryggers og køkkenvask ud gennem denne brønd og ud til kloakledningen som ligger ude i vejen, og derefter ud af området til rensningsanlægget.
 
Rensebrønd
Den anden brønd (som ses herover) er en rensebrønd for faskinen.
Regnvand fra taget ledes til denne brønd, hvor et sandfang opsamler snavs fra tagets tagrende, og vandet ledes derefter til faskinen. Faskinen her i Uvelse Park er nedgravede "plastickasser" fyldt med perforerede plastikrør. Faskinen fungerer som et midlertidig vanddepot, vandet siver så stille og roligt ned i grundvandet.
 
Vedligeholdelse af faskinen
Tagrenderne skal holdes ren for blade og skidt, så det ikke føres med vandet ned i faskinen. Er der rester af snavs og skidt, fanges det i sandfanget, der skal tømmes en gang om året.

Ved normalt nedbør fungerer faskinen fint, og de fleste steder ledes regnvandet væk uden problemer. Nogle steder er der dog problemer med oversvømmelse - enten fordi faskinens sandfang ikke er tømt, så faskinen ikke kan fungere, eller faskinen kan også være for lille, så den ikke kan opsamle alt tagvandet.
 
 
Rengvand fra vejen og p pladser ledes fra rørledningen, der med vejriste er placeret ca. midt i vejen, til bassinet i fællesarealet. Bassinet virker som opsamling og depot for regnvandet. Når vandet er nået til en bestemt højde, sørger en pumpe for, at vandet føres videre i en vandledning der går parallel med kloakledningen, og fører vandet ud af området.
 
 
Birgitte Nørgaard | Uvelse Park 56, Slangerup - Danmark | Tlf.: +452424 1996