Grundejerforeningen / Kontingent

Kontingent til grundejerforeningen

Information og orientering til grundejere i Uvelse Park
Da vi som bestyrelse år efter år, bruger en masse ressourcer på at inddrive kontingentrestancer, har bestyrelsen besluttet følgende:

Har en grundejer ikke betalt kontingent m.m. til den fastsatte dato, får grundejeren fremover kun én rykker via mail* med bl.a. følgende tekst:

Har Grundejerforeningen ikke modtaget ovennævnte beløb kr. ………….. senest den XX.mdr., vil sagen i modsat fald straks og uden yderligere varsel overgå til retslig inkasso gennem grundejerforeningens advokat.

Rykkeren vil være pålagt et rykkergebyr på 100 kr. samt de påløbende renter, 2 % pr. løbende måned.

Udsendelse af denne rykker er en serviceydelse fra bestyrelsen, det er ikke noget vi skal, da betalingen er fastsat i § 7 i vedtægterne, hvornår rettidig betaling er forfalden.
 
Rent juridisk er det enhver grundejers eget ansvar at holde sig informeret via udsendte mail og referat fra generalforsamlingen, især hvad angår betaling af kontingent m.m.

Informationen kan bl.a. ske ved at møde op til generalforsamlingen eller ved at forespørge bestyrelsen.

Omskrevet betyder det, at ingen kan undskylde sig med, at de ingen opkrævning har fået, da kontingentet størrelse samt øvrige beløb bliver besluttet af generalforsamlingen.

Det er ikke bestyrelsens ansvar hvis du har skiftet mailadresse. Med andre ord: Det er grundejerens eget ansvar at søge information og give meddelelse om ændring af mailadresse m.m. til Grundejerforeningen Uvelse Park.

*(alle grundejere har d.d. en tilmeldt mailadresse i Grundejerforeningen Uvelse Park)

Venlig hilsen
Formand og kasserer
Grundejerforeningen Uvelse Park
Birgitte Nørgaard | Uvelse Park 56, Slangerup - Danmark | Tlf.: +452424 1996